زیبا حاج حیدری

  * زیبا حاج حیدری

  * متولد 1354 - تهران

  * دانش آموخته دکترای حرفه ای دامپزشکی  دانشگاه تهران

  * شروع فعالیت های عکاسی و ورود به  این عرصه  از سال 1370

  * پیگیری جدی و مستمر فعالیت های  عکاسی از سال 1386

  *  در کارنامه  سوابق هنری خود برگزاری چندین نمایشگاه عکس انفرادی و کمی    بیشتر  حضور در نمایشگاههای عکس گروهی را  داشته ام .

  *  حضور در تعدادی از جشنواره های هنری و عکاسی در سطح کشور

  * و خلاصه در یک کلام  :

 و هنوز در ابتدای این راه پر و پیچ خم هستم و تنها عاملی که شاید روزی روزگاری    بتواند  از من یک فردی به نام عکاس بسازد فقط و فقط عشق وعلاقه ام  به این مهم باشد .......

370083