۲۵ آذر ۱۳۹۵

پرسه در حوالی کوچه پس کوچه های طهران قدیم

تهران - حوالی خیابان لاله زار

تابستان  یکهزار وسیصد ونود وپنج خورشیدی 

373190